نویسنده: kimi.kimbal

خیلی از دانش آموزان بعد از ورود به دبیرستان این سوال برایشان پیش می آید که المپیادی شوند و یا برای کنکور سراسری تلاش کنند! قطعا هر دو راه سختی های زیادی دارند اما مقصد هر دوی آنها میتواند یکسان باشد. المپیاد جوی دانشگاهی دارد و حتی کلاس های آن با مطالب دانشگاهی سر و کار دارند اما کلاس های عادی کنکور و دبیرستان به محدوده دانشگاه وارد نمشوند. قبولی در المپیاد احتمال زیر ۱% برای مدالی شدن دارد اما کنکور حدود ۲%-۳% احتمال قبولی در رشته های تاپ را دارد. پس المپیاد سخت تر است. کتاب های منبع المپیاد…

بیشتر بخوانید