نویسنده: Sanazzz

قیمت دلار در ۱۴۰۱ بابرجام و بی برجام گفتنی است طی چند روز اخیر، جریان یافتن اخبار جدید، نوسانات شدیدی را در این بخش موجب شده است؛ نخست انعکاس آزادسازی بخش بزرگی از منابع ارزی ایران در رسانه‌ها و دیگر اظهار بدبینی بلینکن نسبت به روند مذاکرات برجام به رشد هیجانی نرخ دلار انجامید و به عبارتی، مسیر دلاری کشور را تغییر داد. توقف مذاکرات وین یکی از موضوعاتی که این روزها بر بازار دلار سایه انداخته، ادامه یا توقف مذاکرات برجامی است. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم‌ها که از اوایل دی‌ماه سال گذشته آغاز شد، بیستم اسفند ۱۴۰۰…

بیشتر بخوانید