نویسنده: zeinab.asadi8084

شبکه های کامپیوتری، در حال حاضر در اکثر زمینه ها مورد استفاده ما قرار می‌گیرند. از متصل شدن به گوشی تلفن همراه دوستتان برای تبادل چند عکس و فیلم گرفته تا اتصال چندین و چند هزار موبایل، کامپیوتر، لپ تاپ، تلبت و دستگاه های مختلف در طول روز به یکدیگر، همه ی اینها نمونه هایی از شبکه کردن هستند. همانطور که می‌دانید بزرگترین شبکه دنیا، اینترنت است که همه‌ ی ما در طول روز بارها از آن برای کارهای مختلف استفاده می‌کنیم. اگر همین ابرشبکه، یعنی اینترنت وجود نداشت آیا ارتباطات فعلی ما هم می‌توانستند به این شکل گسترده باشند؟…

بیشتر بخوانید