مرور: عوامل تعیین قیمت نهال سیب

سیب ایران یکی از محصولات کشاورزی صادراتی به حساب می آید که اگر بتوان فارغ از نوسانات قیمت ارز در…