نویسنده: ghanbarinavid45

در این مقاله می خواهیم درباره چگونه شاد زیستن صحبت کنیم و اینکه چطور با مشکلات بسیار پیرامون خود کنار بیاییم . همگی بر این موضوع واقف هستیم که کشور ما دارای مشکلات فراوانی نظیر تورم ، فقر  ، خشکسالی ، تحریم و … است . این را هم نباید فراموش کرد که ما فقط یکبار متولد می شویم و قهرا مجبور به زندگی در این دنیای پر هیاهو هستیم و چه بخواهیم و چه نخواهیم این عمر کوتاه روزی تمام خواهد شد و کسی هم نمی داند که آن روز دقیقا تاریخش کی است اما به اتفاق همگی مطمئن…

بیشتر بخوانید