نویسنده: picnic1376

۱.اعتماد به نفس خود را تقویت کنیید. یکی از راه های تقویت اعتماد به نفس،نقاط قوت و نقاط منفی خود را روی کاغذ بنویسید و جایی که قابل دید باشد قرار دهید. هر روز صبح تقاط قوت خود را با صدای بلند برای خودتون تکرار کنید. و نقاط منفی خود را اصلاح کنید. ۲.به کلمات شکل بدهید. در گفت و گو با شخص مقابل در حین صحبت کردن به حرف هاش گوش بدید و هر گاه از کلمات مشابه استفاده میکند سعی کنید لبخند بزنید یا سر تکان بدهید. ۳.ارتباط چشمی. وقتی با شخص مقابل صحبت میکنید ارتباط چشمی را…

بیشتر بخوانید