نویسنده: user87

سرفصل ها الف)پیش نیاز ها    ب)اصول داستان نویسی پیش نیاز ها: تفاوت نویسندگی و داستان نویسی سه درجه عالی داستان نویسی نوشتن برروی کاغذ یا تایپ کردن ابزار های داستان نویسی و نحوه انتقال مفاهیم چرا دوست دارید نویسنده بشوید؟ انواع هنر و جایگاه ادبیات در هنر سنمطلوب برای داستان نویسی وسواس در داستان نویسی پشتوانه ادبی مکاتب ادبی انواع ژانر یا گونه نقش ویراستاران شیوه روایت زاویه دید لحن ایده اصول داستان نویسی: بستر داستان نویسی شخصیت سازی فضاسازی ابتدا_میانه _انتها ابزار های کمکی: Google Earth Youtube Google Keep تمرینات: دفترچه توصیف احساسات_توصیف چهره_توصیف محیط و …

بیشتر بخوانید