نویسنده: Misa

۱. پاور سیستم اولین مشکلی که اکثر نویسندگان دارن «عدم وجود پاور سیستمه». پاور سیستم، ستون و پایه‌ی یک داستان که شما باید در اون چهارچوب سلسله مراتب زمانی، حوادث رو رعایت کنید. یعنی قبل از اینکه اولین جمله رو شروع کنی باید طرح و کلیت رو در نظر بگیری. علت و معلول برای هر اتفاق داشته باشی. اینطوری داستانت از بی‌هدف بودن و صرفا دیالوگ نویسی فاصله میگیره. ۲. فضاسازی فضاسازی زیر مجموعه‌ای از پاور سیستمه و تعادل در اون خیلی مهمه! بعضی داستان ها به قدری زیاده گویی داره که خواننده خسته میشه. برای جلوگیری از این مشکل…

ادامه مطلب