نویسنده: zhe977658

صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟ صندوق سرمایه گذاری مشترک،صندوقی است که از درآمد حاصل از فروش واحد سرمایه گذاری(یونیت) استفاده کرده و پرتفولیویی از اوراق بهادار را مدیریت می کند.این صندوق ها به عنوان فراهم کنندگان اصلی وجوه(منابع)در بازارهای مالی فعالیت دارند. فعالیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک: صندوق های سرمایه گذاری مشترک،به عنوان یک واسطه مالی کلیدی فعالیت دارند. آنها با تجمیع سرمایه گذاری های سرمایه گذاران فردی،نیازهای دولت و شرکت ها رابرای منابع مالی در بازار اولیه تامین می کنند.آنها همچنین اغلب در اوراق بهادار موجود در بازار ثانویه نیز سزمایه گذاری می کنند. این صندوق ها امکانات…

بیشتر بخوانید

تعریف: حسابرسی فرایند منظم و سیستماتیک جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مدیریت در ارتباط با فعالیت ها و وقایع اقتصادی است. هدف: تعیین نمودن درجه انطباق ادعاها یا اظهارات با معیارهای قابل قبول گزارش نتایج به افراد ذینفع  در ارتباط با این تعریف لازم است با اصطلاحات زیر آشنا شویم: ۱)فرایند منظم و سیستماتیک: به این موضوع اشاره دارد که فعالیت حسابرسی بر اساس یک برنامه ریزی انجام می شود و دارای هدف و مراحل رسیدن به هدف می باشد. ۲)جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد: یعنی این که فرایند حسابرسی بر محور جمع آوری…

بیشتر بخوانید

مدیریت مالی چیست؟ مدیریت مالی عبارت است از :مدیریت بر منابع و مصارف. منابع عبارت است از وجوهی که در اختیار مدیریت شرکت قرار گرفته است؛مانند سرمایه سهامداران یا وام هایی که شرکت دریافت نموده است. مصارف، نیز نشان می دهد که این منابع در کجا سرمایه گذاری شده اند؛که به صورت وجه نقد،کالا و یا زمین و ساختمان می باشند. در نتیجه، مدیریت مالی را می توان “مدیریت بر منابع” (یعنی از کجا و چه مقدار وجه تامین مالی کنیم) و “مدیریت بر مصارف” (یعنی دارایی های شرکت چه باشند و یا امکاناتی که در اختیار شرکت قرار می…

بیشتر بخوانید